Gwarancje przyznane Inspektorowi Ochrony Danych

Biuro DLS

Ustawodawca unijny, regulując funkcję IOD, miał za cel zapewnienie pełnej niezależności i skuteczność wykonywania przez IOD zadań nałożonych przez RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 38 RODO wprowadza dzięki temu nowe gwarancje umożliwiające wypełnianie przez IOD obowiązków. Prawo do właściwego i niezwłocznego włączania we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych Przepis ten nakazuje administratorom oraz podmiotom przetwarzającym właściwie…
Przeczytaj więcej tutaj: Gwarancje przyznane Inspektorowi Ochrony Danych
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje? (jakchronicinformacje.pl)