fbpx

Jako Inspektor Ochrony Danych świadczymy wszystkie nasze usługi w tym: przeprowadzamy audyt, wdrożamy RODO oraz szkolimy personel. Wszystkie te usługi są realizowane w ramach pakietów godzinowych. Pełniąc funkcję zewnętrznego IOD monitorujemy  także utrzymanie systemu ochrony danych osobowych w zgodności z RODO.

Wybierz plan IOD zgodny z Twoimi celami

Pełnomocnik ds. ODO- pakiet elastyczny
Bez limitu godzin

Elastyczny pakiet zależy od czasu poświęconego w miesiącu. Dedykowany podmiotom, których działalność nie opiera się na przetwarzaniu danych osobowych, jednak potrzebujących bieżącego wsparcia co miesiąc.

Plusy

Brak wymogu minimalnych godzin obsługi

Niższa cena za godzinę (-15%)

Opłata ponoszona jest tylko za wykorzystane godziny

Minusy

Brak powołania IOD

Inspektor Ochrony Danych- pakiet regularny
od 10h/ miesiąc

Stały pakiet godzinowy, rozliczany co miesiąc stałą kwotą. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na miesiąc następny. Dedykowany podmiotom, których działalność opiera się na przetwarzaniu danych w małej skali oraz potrzebujących bieżącego wsparcia co miesiąc w ramach ryczałtu godzinowego.

Plusy

Niższa cena za godzinę obsługi w budżecie (-15%)

Pewność ponoszonego kosztu co miesiąc

Minusy

Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następne miesiące

Możliwość stopowania projektów po wyczerpaniu budżetu godzinowego

Wyższa cena godziny wykraczającej poza budżet

Inspektor Ochrony Danych- pakiet elastyczny
Bez limitu godzin

Elastyczny pakiet zależy od czasu poświęconego w miesiącu. Dedykowany podmiotom, których działalność  opiera się na przetwarzaniu danych  na duża skalę oraz potrzebujących bieżącego wsparcia co miesiąc w ramach nieograniczonego zasobu godzinowego.

Plusy

Opłata ponoszona jest tylko za wykorzystane godziny w ciągu miesiąca

Realizacja godzin zgodnie z zapotrzebowaniem godzinowym klienta

Minusy

Wyższa cena godziny obsługi

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych wie jak:

  • Przeprowadzać cykliczne audyty;
  • Przeprowadzać cykliczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych;
  • Przygotować i aktualizować wszelkie procedury pod kątem ochrony danych osobowych (w tym polityki oraz instrukcje);
  • Weryfikować umowy z dostawcami/klientami pod kątem ochrony danych osobowych;
  • Przygotować regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wszystkie wymagane klauzule na stronach internetowych;
  • Profesjonalnie reprezentować ADO w kontaktach z organem nadzoru w tym: przygotowywać pisma, prowadzić korespondencie, wspierać podczas kontroli itp.;
  • Odpowiadać na wszelkie pytania pracowników związane z ochroną danych osobowych;
  • W razie incydentów (np. wycieku danych osobowych) – analizować, przygotowywać środki zaradcze oraz zbierać konieczne wyjaśnienia celem zmniejszenia odpowiedzialności prawnej oraz naruszenia wizerunku;
  • Wspierać negocjacje biznesowe, których jednym z elementów jest przetwarzanie lub ochrona danych osobowych (np. wysyłka newsletterów czy tworzenie dedykowanych systemów informatycznych);
  • Wspierać realizację projektów w których występują dane osobowe (opiniować projekty stron internetowych, kampanii marketingowych czy też innych projektów w których są przetwarzane dane osobowe).

Co wchodzi w skład usługi IOD?

UsługaPełnomocnik ds. ODOZewnętrzny IOD
Powołanie Inspektora Ochrony DanychNIETAK
Przeprowadzanie cyklicznych audytów RODO zakończonych raportami dla osób zarządzającychTAKTAK
Prowadzenie audytów u podmiotów, którym powierzane są daneTAKTAK
Przygotowywanie i aktualizację wszelkiej dokumentacji niezbędnej do zgodności z RODOTAKTAK
Przygotowywanie zgłoszeń o naruszeniach ochrony danych do PUODO oraz osób, których dane dotycząTAKTAK
Bieżące doradztwo dla administratora i jego pracowników we wszystkich aspektach związanych z ochroną danych.TAKTAK
Współpraca i kontakt z organem nadzorczym oraz reprezentacja spółki przed nim.TAKTAK
Pełnienie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotycząTAKTAK
Udostępnienie systemu informatycznego wspierającego obsługę zgłoszeń dla IOD, zarządzanie projektem wdrożenia postanowień RODO, posiadającego bazę wiedzy dla klientów, a także wszystkie wykonane dla organizacji zadania wraz z przekazywanymi dokumentami.TAKTAK
E-learning dla pracowników- pakiet podstawowy i rozszerzonyTAKTAK
Szkolenia stacjonarne dla nowych pracowników, dla poszczególnych działów oraz szkoleń przypominających. Organizowanie cyklicznych akcji budujących świadomość ochrony danych osobowych.TAKTAK
Średni czas reakcji (godzinach pracy)12h 12h
Pełnienie dyżuru eksperckiego w siedzibieOpcjonalnieOd 4h/ miesiąc
Liczba wizyt w siedzibie w miesiącuOpcjonalnieOd 1 wizyty/miesiąc

Chcesz otrzymać szczegółową ofertę?

Imię *
Nazwisko *
Firma *
Email *
Numer telefonu
Zainteresowanie usługą *
Preferowany rodzaj kontaktu
Wiadomość

Kto będzie przetwarzał moje dane i w jakim celu?
Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 12/3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku wyrażenia odrębnych zgód  Pani/Pana dane będą przetwarzane również w późniejszych celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czytaj dalej

Udostępnienie identyfikującego Panią/Pana adresu e-mail traktowane będzie jako zamówienie informacji handlowej.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawnione firmom świadczącym hosting danych osobowych.

Jakie prawa mi przysługują?

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku wyrażnia zgody);

h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

j) prawo wniesienia skargi do organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: biuro@datals.pl.

”Mniej”

Nasi Klienci

PL.2012+ sp. z o.o.

PL.2012+ sp. z o.o.

Mac Auditor Sp. z o.o.

Mac Auditor Sp. z o.o.

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Jak możemy Ci pomóc?