Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęliśmy stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Rozporządzenie to ma na celu zwiększyć ochronę danych osobowych obywateli Unii Europejskiej w szczególność w przestrzeni cyfrowej. Rozpoczęcie stosowania RODO wymaga podjęcia odpowiednich kroków przez podmioty przetwarzające dane osobowe. Rozporządzenie RODO jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Należy również pamiętać, że przepisy RODO zostały uzupełnione polską ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem RODO.

Jakie zmiany wprowadza RODO?

Szerszy zakres pojęcia danych osobowych
Pojęcie danych osobowych zostało znacznie rozszerzone o identyfikatory internetowe, adresy IP oraz dane geolokalizacyjne. Pojęcie danych osobowych wrażliwych zostało uzupełnione m.in. o dane genetyczne i biometryczne.
Duże kary
Kary za nieprzestrzeganie RODO mogą sięgać, aż do 20 MLN Euro lub 4% globalnego obrotu Twojej firmy.
72 h na zgłoszenie naruszeń
Nowe przepisy wymagają, abyś w ciągu 72 h od uzyskania informacji o wycieku danych poinformował o tym organ nadzoru.
Nowe zasady współpracy z kontrahentami
RODO zmienia obowiązki związane z powierzeniem firmom zewnętrznym danych osobowych. Obecnie nie jest wystarczające podpisanie umowy z kontrahentami, ponieważ nie wiadomo czy kontrahent należycie zabezpiecza Twoje dane.
Ocena ryzyka
RODO nie wskazuje jak masz chronić dane, mówi tylko, że mają być bezpieczne. To do Ciebie należy dobór zabezpieczeń, które powinieneś wybrać po przeprowadzonej analizie ryzyka.
Inspektor ochrony danych
Pomocą w ułożeniu wszystkich elementów układanki wymogów RODO może być powołany w Twojej organizacji Inspektor Ochrony Danych. Dzięki RODO uzyskuje on nowe gwarancje oraz nowe zadania, które ułatwiają zgodność z RODO.

Zaufali nam

PL.2012+ sp. z o.o.

PL.2012+ sp. z o.o.

Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o.

Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o.

Samito Sp. z o.o. (dawniej Savecart)

Samito Sp. z o.o. (dawniej Savecart)

Nestmedic SA

Nestmedic SA