Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Biuro DLS

Inspektor Ochrony Danych (IOD) to funkcja stosunkowo nowa, bo powstała jednocześnie z RODO. Przed rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia podobny, choć nie tożsamy zakres obowiązków miały osoby na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Niektóre zagadnienia, dotyczące IOD są wprost uregulowane w treści RODO, inne w krajowej Ustawie o ochronie danych osobowych, a jeszcze inne wskazuje doktryna. Niniejszy tekst będzie ogólnym przedstawieniem instytucji Inspektora…
Przeczytaj więcej tutaj: Kim jest Inspektor Ochrony Danych?
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Skuteczny IOD