Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej

Biuro DLS

IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej wystosował projekt Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej. Projekt został przedstawiony do konsultacji publicznych. Należy podkreślić, że jest to jeden z pierwszych projektów kodeksu postepowania i dobrych praktyk, który został stworzony po rozpoczęciu stosowania przepisów RODO w dniu 25 maja 1018 r.

Jak przystąpić do kodeksu?

Projekt stworzony przez IAB Polska stanowi kodeks postępowania w rozumieniu art. 40 RODO, a zatem ma pomóc we właściwym stosowaniu przepisów rozporządzenia z uwzględnieniem specyfiki sektora reklamy internetowej. Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji przez PUODO przystąpienie do kodeksu będzie dobrowolne i będzie mógł dokonać go każdy przedsiębiorca działający na terytorium Polski, który jednocześnie jest członkiem IAB Polska. Zgłoszenia będzie można dokonać poprzez złożenie do IAB Polska odpowiedniego oświadczenia, stanowiącego załącznik do kodeksu. Podmioty, które zdecydują się na przystąpienie do kodeksu będą zobowiązane do przestrzegania zawartych w nim postanowień pod groźbą wykluczenia.

Co znajduje się w kodeksie?

Kodeks zaproponowany przez IAB Polska zawiera 6 rozdziałów dotyczących szerokiego spektrum kwestii poruszonych w treści RODO:

  1. Dane osobowe na podstawie RODO;
  2. Określenie roli w procesie przetwarzania: administrator i podmiot przetwarzający;
  3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
  4. Profilowanie;
  5. Obowiązki informacyjne;
  6. Realizacja praw podmiotów danych osobowych.

Ostatni, siódmy rozdział dotyczący przystąpienia do kodeksu i jego stosowania. Autorzy kodeksu postarali się, aby przedstawić kwestie prawne w sposób praktyczny, podając dodatkowo np. odpowiednie technologie, które mogą się w danej sytuacji okazać użyteczne. Oprócz podstawowych kwestii prawnych poruszono także kwestie identyfikacji podmiotów jako administratorów lub procesorów danych osobowych w kontekście plików cookies, relację prawa ochrony danych z prawem telekomunikacyjnym, istotne elementy profilowania. Szeroko został omówiony temat anonimizacji i pseudonimizacji danych. Bardzo dużą uwagę poświęcono plikom cookies w wielopłaszczyznowym ich ujęciu oraz podstawom ich przetwarzania. Początkowa treść każdego z rozdziałów zawiera także „dobre praktyki branżowe”, czyli nieobligatoryjne, lecz warte stosowania zalecenia dla podmiotów z branży reklamy internetowej.

Inne branże powinny wziąć przykład z IAB Polska, ponieważ oprócz niewątpliwej właściwości merytorycznej, projekt kodeksu ma także pionierski charakter w realizacji uprawnień przyznanych przez art. 40 RODO. Wierzymy, że inne branże również dołożą starań i przygotują podobne kodeksy dla swoich sektorów, a Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska gratulujemy refleksu oraz zaangażowania. Zachęcamy także do zapoznania się z kodeksem.