Nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Biuro DLS

W dniu 14 września 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Projekt został wzbogacony o ustalenia, które udało się poczynić w dniach 9-10 sierpnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji na spotkaniu roboczym z resortami i instytucjami, które zgłosiły uwagi do ww. projektu ustawy na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Do projektu załączono także tabelę rozbieżności, które pozostały do rozstrzygnięcia przez SKRM.

Projekt nie zawiera jednak zmian przepisów wskazanych w piśmie z autopoprawką Ministra Cyfryzacji z dnia 20 sierpnia 2018 r. z dnia 20 sierpnia 2018 r., które związane były z automatycznym profilowaniem w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym oraz stanowią przedmiot odrębnych uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego. Pojawią się one dopiero w przypadku przyjęcia ich przez SKRM. Nie zostały zamieszczone również przepisy przejściowe dotyczące dostosowania systemów ZUS i PFRON do wymagań RODO.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu poprzez kliknięcie na odnośnik znajdujący się powyżej.