PUODO ostrzega przed fałszywymi kontrolerami

Biuro DLS

W komunikacie opublikowanym w dniu 03 sierpnia 2018 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych możemy przeczytać, że do Prezesa UODO docierają informacje o fałszywych kontrolerach, którzy pojawili się u przedsiębiorców, wyrażając chęć przeprowadzenia kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych.

Fałszywi kontrolerzy odwiedzali przedsiębiorców prawdopodobnie w celu wyłudzenia pieniędzy, które miały stanowić karę za niedostosowanie się do przepisów RODO. Osoby te posiadały fałszywe dokumenty, takie jak legitymacje i upoważnienia do kontroli. Prezes UODO poinformował, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole dokonywane z ramienia UODO, jednak należy zachować czujność i weryfikować tożsamość osób wizytujących przedsiębiorcę.

Warto przypomnieć, że wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z treścią rozporządzenia każda legitymacja, którą posługują się kontrolerzy, powinna posiadać hologram oraz pieczęć na rewersie. Awers legitymacji wykonany jest w kolorze niebieskiemu, posiada czarne napisy oraz orła z godła Rzeczpospolitej Polskiej oraz pasek przekątny koloru biało-czerwonego.

© Wzór legitymacji kontrolera fot. UODO

PUODO zaznaczył również, że co do zasady pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. Osoby kontrolujące można również zweryfikować dzwoniąc pod numer 22/531-07-71. Informacje, jakie możemy uzyskać pod tym numerem, to: imię i nazwisko kontrolera, numer legitymacji, fakt wydania upoważnienia do dokonania kontroli w danym podmiocie. Komplet tych danych umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie prawdziwych kontrolerów.