Rejestr czynności przetwarzania (wzór)

Maciej Chodorowski
Maciej Chodorowski

Każdy administrator danych osobowych zatrudniający powyżej 250 osób od 25 maja 2018 r. będzie obowiązany prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Obowiązek ten spoczywa również na procesorze. Do prowadzenia rejestru czynności będą również zobowiązane podmioty, które nie zatrudniają 250 osób, jednak: Przetwarzanie, którego dokonują może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności dla osób fizycznych; Przetwarzanie to nie ma charakteru sporadycznego oraz dotyczy danych „wrażliwych” (art.9 RODO) Administratorzy spełanijący powyższe warunki są obowiązani prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, natomiast podmioty przetwarzające rejestr kategorii przetwarzania. Mimo wskazania wprost w RODO, jakie podmioty powinny prowadzić rejestr chciałbym Ciebie również zainspirować do stworzenia rejestru czynności…
Więcej przeczytasz: Rejestr czynności przetwarzania (wzór)