Rozpoczęły się kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro DLS

Prezes UODO Edyta Bielak-Jomaa w rozmowie z serwisem money.pl poinformowała, że kontrole stosowania RODO już się rozpoczęły. W pierwszej kolejności będą one przeprowadzane w administracji publicznej, zwłaszcza w rejestrach publicznych takich jak ePuap. Prowadzone kontrole mają charakter doraźny (jako reakcja na skargi), ale także sektorowy, planowany. Następne będą sektor medyczny, oświata oraz administratorzy monitoringu wizyjnego.

Przepisy obowiązują już od dwóch lat…

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapoczątkowała rozmowę poprzez zwrócenie uwagi, że przepisy RODO zostały uchwalone już w 2016 r., więc przedsiębiorcy mieli ponad dwa lata na dostosowanie się do nowych regulacji. Edyta Bielak-Jomaa zaakcentowała także istnienie mitów, które narosły wokół rozporządzenia, przysłaniając jego podstawowy cel: zapewnienie wyższego poziomu ochrony danych w Europie, unifikację prawa krajów członkowskich a także zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej, co jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego i prowadzenia biznesu.

Pokłosie wycieku z bazy PESEL

Odnosząc się do ePuap, Prezes podkreśliła, że rejestry tego typu są w każdym momencie zasilane nowymi porcjami danych osobowych, więc należy zwrócić szczególną uwagę na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. UODO poprzez swoje działania chce także ustrzec przed sytuacjami, w których nawet podmioty uprawnione są w stanie otrzymać dostęp do danych pochodzących z takich rejestrów „w sposób nieokreślony i ponad miarę”. Uwydatniona została także potrzeba zwrócenia uwagi na działania administratorów danych osobowych rejestrów publicznych.

Ponad 2400 skarg

Prezes UODO poinformowała także, że w ciągu trzech miesięcy stosowania RODO do Urzędu wpłynęło już prawie 2400 skarg, 1100 zgłoszeń naruszeń ochrony danych oraz 1000 pytań prawnych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w którym przez okres 12 miesięcy do Urzędu wystosowano mniej niż 3000 skarg, liczby te robią wrażenie. Mogą one świadczyć o tym, że RODO istotnie zwiększyło świadomość obywateli na temat ochrony danych osobowych.

Monitoring wizyjny

Edyta Bielak-Jomaa potwierdziła także, że do końca września Urząd nie będzie podejmował władczych działań związanych z monitoringiem wizyjnym. Jednakże w związku z wydaniem przez UODO wytycznych dot. monitoringu wizyjnego, kontrolerzy od października szczególnie zwrócą uwagę na aspekt dostosowania się administratorów danych do wskazówek, które zostały im przekazane w tym zakresie.