Sejm przyjął nową ustawę o ochronie danych osobowych

Biuro DLS

Podczas obrad w dniu 10 maja 2018 r. Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych, która doprecyzować unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (tzw. RODO).

Więcej informacji o tym co zawiera nowa ustawa znajduje się tutaj.

Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw było 176 posłów,  25 posłów wstrzymało się od głosu.

Senat przyjął ustawę 16 maja 2018 r., oraz została przekazana do Prezydenta.

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10667,60-posiedzenie-dzien-piaty.html

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,506,5,glosowania.html

Tekst ustawy

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

Przebieg prac nad ustawą

 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xspid=26582134FFF5DA9CC125826C00345DD5