SZKOLENIE RODO DLA KADR/HR- PRZEDSPRZEDAŻ

Biuro DLS

Pracownicy zatrudnieni w działach HR lub kadr i płac mają na co dzień do czynienia z procesami w których, przetwarzane są dane osobowe zarówno kandydatów, jak i osób pracujących w  organizacji.  Przez to osoby te powinny posiadać bardziej szczegółową wiedzę na temat ochrony danych osobowych niż zwykli pracownicy. Nasze szkolenie stworzone zostało dla osób wykonujących zadania które, związane są z rekrutacją pracowników, przyjęciem do pracy, obsługą pracowników, zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych, a także zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kurs jest dopełnieniem podstawowej wiedzy z zakresu RODO i porusza zagadnienia, z którymi w codziennej pracy stykają się pracownicy działów personalnych. Niezbędna wiedza merytoryczna rozszerzona została o przydatne przykłady sytuacji i problemów, których stosowanie RODO sprawia pewne trudności praktyczne. Dodatkowo kurs zawiera w sobie praktyczne materiały, jak szablony klauzul informacyjnych, sprawdzających się w różnych procesach, zachodzących w zatrudnieniu (rekrutacja, zatrudnienie, ZFŚS).

Szkolenie jest przystępne w odbiorze – wzbogacone zostało o bardziej przyswajalny i łatwiejszy do zapamiętania sposób przedstawiania informacji – przekaz multimedialny.

Odpowiednie budowanie świadomości pracowników zdecydowanie zmniejsza ryzyko naruszeń ochrony danych osobowych  w kadrach i związanych z tym konsekwencji. Nasz kurs przygotuje pracowników działów personalnych na wykonywanie ich zadań zgodnie z RODO.

Kurs składa się z 61 lekcji pogrupowanych tematycznie w 9 modułów:

  • Wstęp (5 lekcji)
  • Rekrutacja (22 lekcje)
  • Zatrudnienie (3 lekcje)
  • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wykonania innych umów niż umowa o pracę (4 lekcje)
  • Ujawnianie danych pracowników w firmie (4 lekcje)
  • Kontrola pracy (6 lekcji)
  • Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym (9 lekcji)
  • Zakończenie stosunku pracy (4 lekcje)
  • Płace (4 lekcje)

Znajdziemy tam też 13 multimedialnych analiz konkretnych przypadków/sytuacji, które pomogą w zrozumieniu całości materiału i ułatwią jego zapamiętanie (tzw. Case study).

Co więcej kurs wzbogacono o 9 praktycznych materiałów dodatkowych do pobrania (między innymi szablony klauzul informacyjnych i klauzul zgody, tabelki ze wskazaniem czasu, przez jaki mogą być przechowywane poszczególne dokumenty etc.).

Kurs zakończony jest testem wiedzy składającym się z 10 pytań (wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz).

Kup kurs w przedsprzedaży: https://elearningrodo.pl/produkt/szkolenie-rodo-dla-pracownikow-kadr_hr