Test równowagi prawnie uzasadnionego interesu ADO

Biuro DLS

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO administrator danych osobowych może w określonych przypadkach przetwarzać dane na podstawie realizowania swojego. Podjęcie decyzji o zastosowaniu tej podstawy przetwarzania obliguje jednak każdego administratora do przeprowadzenia testu równowagi (ang. balance check). Zignorowanie tego obowiązku lub jego nieprawidłowe wykonanie mogą skutkować naruszeniem przepisów RODO, a w […] Artykuł Test równowagi prawnie…
Przeczytaj więcej tutaj: Test równowagi prawnie uzasadnionego interesu ADO
Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie eRODO.pl