Przygotowujemy i wdrażamy dokumentację RODO realizującą zasady legalnego i rozliczalnego przetwarzania danych osobowych oraz doboru zabezpieczeń w stosunku do ryzyk dla naruszenia ich poufności,  integralności oraz dostępności danych.

Dokumentacja RODO umożliwiająca rozliczalność spełniania zasad RODO

 1. Procedura wyboru kontrahentów mających dostęp do danych (procesorów) oraz ich okresowej weryfikacji;
 2. Procedura praw osób, których dane dotyczą, dostępu do danych w tym:
  • Procedura zapewnienia legalności i przejrzystości przetwarzania danych,
  • Procedura zapewnienia prawa do żądania usunięcia danych,
  • Procedura zapewnienia prawa do ograniczonego przetwarzania,
  • Procedura zapewnienia prawa do przenoszalności danych;
 3. Procedura transferu danych do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 4. Procedura wyboru Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DPO) – wybór, zakres obowiązków;
 5. Wzór rejestru czynności przetwarzania danych;
 6. Wzór dokumentacji dotyczącej przeglądów zastosowanych środków technicznych i organizacji zabezpieczania danych;
 7. Wzór dokumentacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz notyfikacji do organu nadzoru;
 8. Procedura nadawania upoważnień;
 9. Procedura retencji danych;
 10. Procedura analizy ryzyka składająca się z  procedury Privacy by Design oraz Privacy by Default;
 11. Procedury dokonywania oceny skutków przetwarzania danych osobowych – DPIA.

Dokumentacja RODO wspierająca bezpieczeństwo danych

 1. Struktura bezpieczeństwa informacji;
 2. Zasady bezpieczeństwa we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 3. Zasady przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa;
 4. Zasady nadzoru nad pracownikami;
 5. Procedura ochrony aktywów informacyjnych;
 6. Zasady klasyfikacji informacji;
 7. Zarządzanie ryzykiem;
 8. Procedura czystego biurka i czystego ekranu;
 9. Procedura wyznaczania obszarów bezpiecznych;
 10. Polityka dozwolonego wykorzystania zasobów informacyjnych;
 11. Procedura zarządzania incydentami;
 12. Procedura BYOD (wykorzystywania prywatnego sprzętu do celów służbowych).

Rejestry

 1. Rejestr aktywów;
 2. Rejestr podmiotów zewnętrznych;
 3. Rejestr udostępnień danych osobowych;
 4. Rejestr czynności oraz kategorii przetwarzania.
Procedury indywidualne

 • Przygotowanie procedur na zlecenie
 • Rozliczane godzinowo

Chcesz otrzymać szczegółowa ofertę na przygotowanie dokumentacji RODO?

Imię
Nazwisko *
Firma
Email
Numer telefonu
Zainteresowanie usługą
Preferowany rodzaj kontaktu
Wiadomość

Kto będzie przetwarzał moje dane i w jakim celu?
Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 12/3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku wyrażenia odrębnych zgód  Pani/Pana dane będą przetwarzane również w późniejszych celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czytaj dalej

Udostępnienie identyfikującego Panią/Pana adresu e-mail traktowane będzie jako zamówienie informacji handlowej.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawnione firmom świadczącym hosting danych osobowych.

Jakie prawa mi przysługują?

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku wyrażnia zgody);

h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

j) prawo wniesienia skargi do organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: biuro@datals.pl.

”Mniej”

Jak możemy pomóc?