Urząd Statystyczny w Lublinie

„Urząd Statystyczny w Lublinie uprzejmie informuje, ze Pan Maciej Chodorowski przeprowadził w dniu 14 maja 2019 r. szkolenie dla pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie pt. „Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO – okiem praktyka”.

W opinii uczestników szkolenia, prowadzący zrealizował je w sposob profesjonalny i na wysokim poziomie merytorycznym. Zdaniem stuchaczy, wykazał się dużym zaangażowaniem, wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wiedzą teoretyczną popartą doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych. Dzięki temu informacje były przekazywane w sposób przejrzysty i rzetelny.

Ponadto uczestnicy uznali, ze dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyli nową wiedzę niezbędną na zajmowanym stanowisku pracy oraz podnieśli swoje kompetencje zawodowe. Pozytywnie ocenili takze program szkolenia, metody jego prowadzenia oraz przydatność materiałów szkoleniowych.

Reasumując, postawa i kompetencje trenera spowodowaty, ze zarówno sposób prowadzenia zajęć, jak i umiejgtności przekazywania wiedzy przez Pana Macieja Chodorowskiego zostaty wysoko ocenione przez osoby biorące udział w szkoleniu”

Link do referencji

Nasi inni klienci

Zobacz wszystkich klientów
PL.2012+ sp. z o.o.

PL.2012+ sp. z o.o.

Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o.

Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o.

Samito Sp. z o.o. (dawniej Savecart)

Samito Sp. z o.o. (dawniej Savecart)