Maciej Chodorowski

Prezes Zarządu

Maciej jest założycielem Data Legal Solutions, firmy która pomaga małym i średnich przedsiębiorcom dbać o bezpieczne i legalne przetwarzanie danych osobowych w ich procesach biznesowych.

W skrócie

 • Twórca DLS –  Maciej Chodorowski, to doświadczony specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny ISO 27001, Administrator Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektor Ochrony Danych (ABI/IOD), twórca portali wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jakchronicinformacje.pl oraz eRODO.pl .
 • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych zajmujących się ochroną danych osobowych.
 • Trener, autor artykułów naukowych oraz prasowych, a także wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na UMCS w Lublinie.

Doświadczenie

Przed założeniem DLS, Maciek zdobywał doświadczenie zawodowe jako ekspert ds. ochrony danych osobowych w firmach konsultinowych. W tym czasie pełnił obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradzał klientom. Wśród jego klientów byli:

 • Jedna z największych w Polsce firm udzielających pożyczki konsumenckie
 • Jedna z największych firm kurierskich na świecie
 • Jedna z najbardziej znanych Instytucji Kultury w Polsce
 • Jedna z największych fabryk na Dolnym Śląsku
 • Jedna z najbardziej znanych polskich sieci sklepów spożywczych
 • Jeden z największych dystrybutorów systemów oświetlenia dla branży motoryzacyjnej
 • oraz wielu innych..

Maciek był również pomysłodawcą, twórca oraz pierwszym redaktorem naczelnym portalu branżowego o ochronie danych osobowych- gdpr.pl.

Swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzieli się jako wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na UMCS w Lublinie oraz autor artykułów na portalach eRODO.pl i jakchronicinformacje.pl.

Wykształcenie

 • Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego ISO/IEC 27001
 • Ukończył kurs zawodowy „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”
 • Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

Najważniejsze publikacje

 • Unijna reforma ochrony danych osobowych – największe wyzwania dla polskiego przedsiębiorcy  [w:], Własność intelektualna w działalności gospodarczej, (red. dr A. Niewęgłowski), wyd. C. H. Beck, Lublin 2017, Wyd. I.
 • Nowe prawa i obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych) w świetle najnowszych opinii wydanych przez Grupę Roboczą art. 29 [w:], Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia., (red. dr M. Kawecki, r. pr. Tomasz Osiej), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017, Wyd. I.